Τελευταία ενημέρωση: 23 Δεκεμβρίου 2015

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Plac Away (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

Η συγκατάθεσή σας και αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. «Προσωπικά δεδομένα» είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας, τότε οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Συνεπώς, η Ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να ενημερώνονται ανά τακτά διαστήματα και/ή να τροποποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα υπάρχει σαφής ένδειξη στον διαδικτυακό τόπο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσής της.

Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μετά από αντίστοιχη ενημέρωση και/ή τροποποίηση ισοδυναμεί με αποδοχή της εκάστοτε ενημέρωσης και/ή τροποποίησης, από την οποία και δεσμεύεστε με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου, οφείλετε να επανεξετάζετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Η διαχείριση της Ιστοσελίδας γίνεται από την ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., μια ανώνυμη εταιρεία συσταθείσα κατά το ελληνικό δίκαιο που ανήκει στον Όμιλο Omega Pharma ( εφεξής «Omega Pharma», «εμείς» ή «εμάς»).

Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες (ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.) τις οποίες παρέχετε εθελοντικά (π.χ. μέσω email) ενώ ο διακομιστής web μας αναγνωρίζει αυτόματα τη διεύθυνση IP σας και τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να σας απαντήσουμε σε ερωτήσεις που υποβάλλετε, για να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που ζητάτε, για τη βελτίωση των προϊόντων μας  και για τη βελτίωση του περιεχομένου και της δομής της Ιστοσελίδας μας.

Περαιτέρω, για τους χρήστες εκείνους που επιλέγουν να δίνουν την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους για την λήψη newsletter ή/και ενημερωτικού/προωθητικού υλικού για τα προϊόντα  Plac Away μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι ως άνω πληροφορίες τους θα χρησιμοποιούνται για τον επιπρόσθετο σκοπό της αποστολής προς την ηλεκτρονική τους διεύθυνσή τους newsletter ή/και ενημερωτικού/προωθητικού υλικού. Για τους χρήστες αυτούς η αποστολή newsletter ή/και ενημερωτικού/προωθητικού υλικού γίνεται τηρώντας πάντοτε τις διατάξεις της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας (ιδίως του ν. 3471/2006). Συγκεκριμένα, οι χρήστες ενημερώνονται πλήρως για το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους, ζητείται προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη λήψη newsletter ή/και ενημερωτικού/προωθητικού υλικού για τα προϊόντα Plac Away, επαληθεύεται η ηλεκτρονική τους διεύθυνση καθώς και η ενέργεια της συγκατάθεσης τους, ενώ οι χρήστες έχουν οποτεδήποτε το δικαίωμα να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους και να ζητήσουν παύση της αποστολής newsletter ή/και ενημερωτικού/προωθητικού υλικού με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έδωσαν τη συγκατάθεση τους (π.χ. μέσω της ιστοσελίδας, μέσω του mail τους κ.ό.κ.).

Ουδεμία πληροφορία που παρουσιάζεται εδώ ή δίδεται από την Ιστοσελίδα μας δεν προορίζεται για να υποκαταστήσει ιατρικές συμβουλές ή θεραπεία για συγκεκριμένες ιατρικές καταστάσεις. Η χρήση αυτής της on-line υπηρεσίας υπόκειται στους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης.

Από τη στιγμή που παρείχατε οικειοθελώς ή με τη προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας προσωπικά δεδομένα στην Omega Pharma, τα αποθηκεύουμε και τα διατηρούμε για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόμαστε προκειμένου να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που ζητήσατε ή ενημερωτικό /προωθητικό υλικό αντιστοίχως, εκτός εάν μας έχετε δώσει διαφορετικές οδηγίες ή εάν η κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία υπαγορεύει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Εάν μας δώσετε εκουσίως ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες για εσάς τους ίδιους (για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τη σωματική υγεία σας), δεν τις αποθηκεύουμε, δεν τις διατηρούμε και δεν τις επεξεργαζόμαστε, καθώς η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δεν εμπίπτει στους σκοπούς που παρουσιάζονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η αποθήκευση και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα μόνο κατόπιν σχετικής ρητής συγκατάθεσης του χρήστη της Ιστοσελίδας μας και τηρουμένης της νομοθεσίας για τη προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.  

Η Ιστοσελίδα δεν προορίζεται για παιδιά κάτω από την ηλικία των 18 ετών.  Δεν συλλέγουμε συνειδητά αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες από χρήστες αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Ο(Οι) διακομιστής(-ές) που καθιστά(-ούν) διαθέσιμη την Ιστοσελίδα, καθώς και οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται τα δεδομένα σας είναι προσβάσιμα από την εταιρεία ADDNEX ΑΕ» (εφεξής  η «ADDNEX») για πιθανή επεξεργασία σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες μας. Οποιαδήποτε εταιρία τυχόν αναλάβει στο μέλλον τη φιλοξενία της Ιστοσελίδας θα έχει όμοιες συμβατικές υποχρεώσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, θα τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων και oι χρήστες της Ιστοσελίδας διατηρούν τα δικαιώματα από τον ως άνω νόμο και ιδίως το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα αντιρρήσεως σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα και επιπλέον το δικαίωμα να αλλάζουν τις προτιμήσεις τους σχετικά με τη λήψη ενημερωτικού /προωθητικού υλικού και/ ή πληροφοριών από τη Omega Pharma. Για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με σχετικό αίτημα στην εξής διεύθυνση:

Omega Pharma Hellas S.A.
Τμήμα: Regulatory Affairs & Quality Insurance
email: BCHGRcontact@perrigo.com
Τηλ.: 210 8188900

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται, υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερόμενων, αποκλειστικά από εμάς, τους υπαλλήλους μας, τους εκπροσώπους μας και την ADDNEX, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα ερωτήματά σας, να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα και να σας στείλουμε το ενημερωτικό /προωθητικό υλικό σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα άτομα που διαχειρίζονται τα προσωπικά σας στοιχεία είναι εκπαιδευμένα για τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών και δεσμεύονται συμβατικά να διατηρούν απόρρητα τα προσωπικά σας στοιχεία και να μην τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, πέραν εκείνων που εξυπηρετούν αποκλειστικά την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε εσάς. 

Στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies

 Ένα cookie είναι ένα αρχείο που αποστέλλεται από το διακομιστή web μας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα.
Τα cookies παρέχουν πρόσθετη λειτουργικότητα για την ιστοσελίδα (π.χ. με το να θυμούνται τη γλώσσα προτίμησής σας) και μας επιτρέπουν να αναλύσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας, ώστε να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.

Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή και σελίδων της Ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Εάν δεν θέλετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που ένα cookie αποστέλλεται σε αυτόν ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη όλων των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο (π.χ. Internet Explorer ή Netscape Navigator). (Ελέγξτε το μενού Help/Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε σωστά τις ρυθμίσεις σχετικά με τα cookies.).

Ειδικότερα, στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα εξής cookies: Drupal cookie, Google Analytics cookie. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου  (IP) είναι ένας αριθμός που αποδίδεται αυτόματα στον Η/Υ σας από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) κάθε φορά που συνδέεστε με το διαδίκτυο. Όπως και άλλοι διαδικτυακοί τόποι, έτσι και η  Omega Pharma μπορεί να συλλέγει διευθύνσεις IP για στατιστικούς λόγους, για να αναλύσει τις συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και τη χρήση των διαδικτυακών τόπων. Η διεύθυνση IP δεν συνδέεται με τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε.

Ασφάλεια

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια, η παράνομη χρήση ή προσαρμογή των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σε εμάς μέσω της ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι καμία μετάδοση μέσω διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Ειδικότερα, τα e-mails που αποστέλλονται προς ή από την Ιστοσελίδα ενδέχεται να μην είναι ασφαλή.  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να λάβετε ειδική μέριμνα για να αποφασίσετε ποιες πληροφορίες μας στέλνετε μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω e-mail.

Έχουμε θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα διασφάλισης, προκειμένου να ελέγχουμε ότι οι εσωτερικές διαδικασίες μας ικανοποιούν τα υψηλά πρότυπα που προβλέπονται από την Πολιτική μας. Ο παρών δικτυακός τόπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των δεδομένων σας και δεν δύναται να τα γνωστοποιήσει σε τρίτους παρά μόνο με τη συγκατάθεσή σας (ή όπου προβλέπεται από το Νόμο και προς τις αρμόδιες αρχές).

Παρόλο που η ADDNEX χρησιμοποιεί φυσικές και διοικητικές διαδικασίες στην προσπάθεια να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας, η Omega Pharma δεν μπορεί να εγγυηθεί για την πλήρη ασφάλεια από άτομα που μπορεί να προσπαθήσουν να καταστρατηγήσουν τα μέτρα ασφάλειας ή να παρεμποδίσουν τη μεταφορά πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

Σύνδεσμος προς άλλους δικτυακούς τόπους

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει παραπομπές ή συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από την Omega Pharma και για τους οποίους η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει.

Σημειώστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επίσκεψή σας στους άλλους δικτυακούς τόπους.

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται επίσης στους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Ωμέγα Φάρμα Ελλάς Α.Ε.
Αριστοτέλους 19-21
14451 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 8188900

Email: BCHGRcontact@perrigo.com